10 läkare i en debattartikel i DN gör mig besviken

originalBäst man tror världen rör sig framåt så läser man i DN återigen dessa så fastgrodda myter…

Enligt Jordbruksverkets statistik utgörs 84 procent av vårt genomsnittliga kaloriintag av livsmedel som kött, grädde, ost, smör, ägg, vitt mjöl, socker, raffinerade fetter, godis, läsk, chips och glass – livsmedel som återkommande lyfts fram som problematiska ur hälsoperspektiv. Bara 16 procent utgörs av livsmedel med hälsobringande effekt som grönsaker, frukter, baljväxter, fullkornsprodukter, bär, nötter och frön.

Varför i herrans namn nämna kött, grädde, ost, ägg, smör i samma mening!?
Inser inte dessa läkare att om vi alla endast åt ”grönsaker, frukter, baljväxter, fullkornsprodukter, bär, nötter och frön” så skulle vi bli sjuka också…

Dessa 10 läkare  skriver: Vi som skriver det här har bildat den nya läkarföreningen Läkare för framtiden med syfte att sprida kunskap om kostens betydelse för hälsan. Vi vill uppmana våra politiker att ta beslut som avseende våra kostval kan skapa motkrafter till den påverkan som i dag sköljer över oss. ”

GIVETVIS menar jag inte att dagens industriproducerade kött är bra, utan det kött vi alla ska äta är gräsbetes, detta kött är tom bra klimatmässigt och HÄLSOMÄSSIGT! Detta kött bör ätas varje dag tom ;) på tiden att vi får en köttproduktion som är hållbara både för jorden och människorna!

Sedan kan man givetvis gärna  ta bort momsen på äkta hälsosam mat! I synnerhet då gräsbetes så vi äntligen kunde äta näringstät mat och som tom är miljöförbättrande!

 

 

 

Hur vill du att jorden ska lämnas över till kommande generationer?

gräsbetesDenna köttskatt-diskussion går vidare på bloggar som Köttskatt, Ja tack! och  Varför köttskatt är ett absurt förslag och Världen behöver mer kött av rätt sort, i diverse socialmedier och i Svd debatt och också  i en bra debattartikel på News Mill av Jonas Wangsten
Där saxar jag lite ur den artikeln:
”Djur som är naturligt uppfödda på artegen föda är en väldigt viktig del i framtidens jordbruk. Då får vi nyttigare kött, friskare djur och människor, energieffektivare matproduktion, bättre klimat, större yta för matproduktion, näringsrikare jordar, större matjordslager, ökad biologisk mångfald och en levande landsbygd. ”

och här kommer något jag ofta sagt:
 ”Det första felet som många gör är att jämföra 1 kg av olika råvaror och visa på hur stor klimatbelastning detta kg har. Hur fel det blir är lätt att se om man tittar på ytterligheterna nötkött och gurka. Givetvis måste alla matvaror viktas så att de ger samma ”nytta” för kroppen vad gäller tex energi och näring.”

Här kommer ytterligare något jag ofta sagt:
”Om kor och får rapar metan eller grisar skiter är alltså inte relevant då djuren ingår i ett kretslopp. Det intressanta är hur de får sin mat. Fritt betande idisslare har det funnits under väldigt lång tid. Betydligt fler förr i tiden än idag så därför är det svårt att föra fram idislare som klimatbovar. Det intressanta är att titta på hur vi idag föder upp våra djur. I allt större utsträckning får inte djuren söka sin egen föda utan vi matar dem med sådant vi odlar. Anledningen till att vi ger tex kor kraftfoder har främst tre anledningar. Spannmål är satt under stor prispress och därmed billigt, med ökad stordrift blir det enklare att hålla djuren installade eller i feed-lots samt att djuren växer snabbare med kraftfoder. Som jag nämnde tidigare så är det genom odlingen som jordbruket frigör klimatgaser. Det är alltså inte djurens fel att det får fel mat. Tex kor, som de flesta säkert vet, är inte gjorda för att äta spannmål utan är rena gräs/lövätare. De blir sjuka av för mycket kraftfoder och köttet får en sämre fettsammansättning.”
Detta gäller oss människor också, äter vi det vi är skapade för fiser vi knappt

IMAG0271-150x150Jonas skriver mycket om
( läs mer i länken ovan):
Så hur bör vi föda upp djur? Jo, givetvis genom att ge dem artegen föda och att de får utöva sina naturliga beteenden. För idisslare innebär detta att de skall beta gräs och löv så länge säsongen tillåter och att de får hö eller ensilage under den kalla årstiden. Den enda bundna klimatgasen som frigörs då är den diesel som krävs för att hantera ensilaget. Om du vill titta närmare på hur man kan föda stora mängder djur på ett naturligt sätt och på en liten areal så rekommenderar jag ett besök på www.polyfacefarms.com.”

Även Per Wikholm på LCHF.se har skrivit långt och bra om Därför är köttskatt klimatkorkat och miljövidrigt
”Gräsbetande kor och andra idisslare är det optimala sättet att framställa näringsrik, mänsklig föda från solkraften som får gräset att växa. Att straffbeskatta idisslare mer än höns och grisar (för att inte tala om spannmålsprodukter och sojaprodukter) är det sämsta vi kan göra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. ”
Även här kommer han in på idisslarnas fisande och rapande
”Den grundläggande ideologin bakom denna syn är att idisslande djur som pruttar och rapar metan är de stora klimatbovarna. Kossor har i denna debatt framställts som värre klimatbovar än flygplan och bilar. Metanbildande bakterier anses vara bland de första livsformerna på jorden. De har funnits i cirka 3,5 miljarder år (3 500 miljoner år). Det idisslare gör är helt enkelt att de härbärgerar en stor mängd metanproducerande bakterier i sina magar (vi gör det också men i mindre omfattning, ät ärtsoppa och se vad som händer). Vi vet lite om hur mycket metanproducerande bakterier de växtätande dinosaurierna härbärgerade däremot vet vi att termiter också härbergerar metanproducerande bakterier. De idisslande däggdjuren har funnits i 55 miljoner år. Till att börja med var de små som kaniner men de växte i storlek och spred sig till jordens alla kontinenter (Australien och Antarktis undantaget). Under denna period av idisslarnas utrbredning över jorden SJÖNK jordens medeltemperatur. Nu utgör de en grupp djur som innefattar bland annat sådant som kor, getter, får, hjortar, rådjur, bufflar, bison, älgar, renar, giraffer och lamadjur.

 All den metan som gräsbetande nötkreatur producerar är med andra ord en del av ett biologiskt kretslopp av metan som funnits sedan liv uppstod på jorden. Så länge idisslare äter sin naturliga föda och inte utfodras med kraftfoder (spannmål och soja) baserat på fossila bränslen (konstgödsel, besprutning, långa transporter, raffinering) så innebär detta att de netto inte släpper ut en enda kolatom i atmosfären som inte har uppstått genom fotosyntes = ren solenergi.”

IMAG0272-150x150Sedan kommer det alldeles underbar tänkvärd ironi:
”Numera är vi ju inte i Sverige heller något industriland att tala om. Sverige avindustrialseras i nästan lika snabb takt som vi lägger ned vårt jordbruk och låter betesmarker bli skog. Detta är dock absolut ingenting vi behöver oroa oss för enligt den nu rådande överideologin. Eftersom så få arbetar med jordbruk i Sverige är vi ju ett utvecklat land, eller hur? Att en stor del av befolkningen skulle sysselsättas med att producera mat är ju en helt barbarisk tanke. Nej, nej, nej… det är mycket mer effektivt att ungefär en tiondel av arbetskraften går arbetslös, i synnerhet ungdomarna där arbetlösheten är ungefär dubbelt så stor.

 Nej, att producera bra mat är någonting primitivt som en utvecklad civilisation inte bör syssla med enligt Jordbruksverket. Det är ju självklart mycket effektivare att vi importerar fossilbränslebaserad kött från Danmark (baserad på spannmål och soja fråm USA och Brasilien). Och om 20 procent av ungdomarna är arbetslösa så är det mycket modernare och bättre att att ge ett RUT-avdrag för att klippa gräsmattorna och tvätta skjortorna åt den stressade medelklass som är fullt sysselsatt med producera produktiva PowerPoint-presentationer som de kan visa för varandra. Att tänka sig att en större andel av arbetskraften skulle vara sysselsatt med något så bakåtsträvande som att producera ekologisk hållbar mat är givetvis otänkbart.”

hhmm…

Bloggar etiketter: , ,

Jordbruksverket vill ha köttskatt

IMAG0271-150x150Jordbruksverket går ut med att de vill ha en koldioxidskatt på kött, den verkar vara väldigt rak o platt den skatten för det är schabloner som ska räknas ut för ex nötkött, kyckling mfl då tar man tyvärr inte hänsyn till att nötkött kan produceras på olika sätt.
Det är tom så att gräsbeteskött främjar miljön. LCHF blir ju ofta anklagad för att vara en ”protein diet” vilket den i och för sig inte är, men  man måste med rätta ställa sig frågan om vi vill bidra till ett ohållbart sätt att producera kött eller om vi vill bidra till en brun revolution dvs föda upp djur hållbart som gör att miljön vi lämnar efter oss för framtiden är något vi kan vara stolta över…

Det finns en annan sida av detta mynt ”att beskatta kött” som turligt nog ses klart i alla fall av Lantbrukarnas riksförbund, de ser en stor risk med köttskatt. De skriver:
”En rak skatt innebär att köttet skulle beskattas lika, oavsett hur det är producerat, hur djuren har haft det, hur mycket klimatgaser som släppts ut och hur den biologiska mångfalden påverkats. Det innebär att kött från nedhuggen brasiliansk regnskog får samma skatt som svenskt hagmarkskött – trots att det brasilianska köttet ger 30 gånger större utsläpp av växthusgaser jämfört med det svenska. En sådan skatt gynnar köttet med den största miljöpåverkan, vilket jag inte tror är vad Jonas Paulsson eftersträvar. Det leder varken till att konsumtion eller produktion blir mer hållbar.”

och tar man med i beräkning vad Lierre Keith skriver i boken om Vegomyten så lär miljöförstöring endast öka om vi ska äta vegetabiliskt.
Betänker man då också att ”frukt och grönt” har urvattnats att man måste äta 4 morötter för att få vad en enda morot innehöll av magnesium på 40 -talet. Måste man äta mer än dubbelt så mycket mat för att få i sig vad kroppen behöver av näringsämnen så  får man ju räkna mer än dubbelt dessa grödors miljöpåverkan.

IMAG0272-150x150Är det då också så  som Lantbrukarnas riksförbund skriver i sina första rader att vi överkonsumerar godis mm , och är det så  att barn och unga får i sig 25% ( även vuxna hämtar 1 fjärdel av energiintaget från socker) av sitt energiintag från  socker i läsk, godis och andra onödiga produkter som gör de sjuka i förtid.

Blir det inte då så med en köttskatt att man ännu mer kommer handla det billiga och dåligt uppfödda köttet  och  man blir ännu mer hänvisad till ”andra onödiga produkter”.

Är det ändå inte viktigast att folk behåller en bra hälsa livet ut av bra och näringstät mat?

 

 

Bloggar etiketter: , ,

En hel generation har redan usel hälsa

Denna illavarslande rubrik skriver GP idag. och fortsätter:

“Det är ett ökat intag av kolhydrater som ligger bakom de senaste decenniernas viktuppgång. Mängden protein och fett vi äter har däremot varit konstant de senaste 40 åren. Livsmedelsverkets kostråd bidrar till problemen, skriver Björn Hammarskjöld.”

Utmärkt att artikelförfattarna har funnit att ”Viktiga aktörer som arbetar med mat och hälsa har under flera år varit medvetna om att utvecklingen går åt fel håll”.

Fantastiskt att dessa aktörer inte insett sambandet mellan den kraftigt ökade kolhydratkonsumtionen de senaste decennierna som är helt parallell med ökningen av övervikt, diabetes och cancer. Enligt Jordbruksverkets rapport 2009 har mängden protein och fett som vi äter varit konstant de senaste 40 åren. Däremot han mängden kalorier ökar från 2 000 till 2 500 kcal på 40 år och ökningen har varit i form av kolhydrater.

Den som kommer ihåg vad grisbonden för 40 år sedan gav grisen för att den skulle bli fet säger att man gav gröpe (grovmalen, blötlagd spannmål) och potatis, båda bra kolhydratkällor.

Livsmedelsverket ger oss i dag rådet att äta mera gröpe som nu är omdöpt till fiberrik pasta.

Den som kan sin fysiologi, biokemi och endokrinologi vet att kolhydrater höjer blodglukoshalten som måste normaliseras med hjälp av insulin som omvandlar kolhydraterna till fett.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi ska byta ut mättat fett mot fleromättat fett utan att ta hänsyn till att svensk forskning 2002 visade att fleromättat fett ökar risken för cancer, välkänt sedan tidigare av transplantationskirurger.

Mitt förslag är att Livsmedelsverket rekommenderar:
*Ät riktig mat i form av kött, fisk, ägg och animaliskt fett.
*Ät animaliskt fett, den typ av fett vi själva består av, det skadar oss inte.
*Ät högst 100 gram kolhydrater per dag så är ingenting förbjudet, friska kan återfå normalvikt.

(DVS LCHF!!)

Livsmedelsverket måste följa grundlagens 1 kapitel 9 §.

Björn Hammarskjöld,
före detta överläkare i pediatrik

 

 

Bloggar etiketter: