Svar från SÄS om fritt kostval

Nu har svaret kommit från Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) om min fråga ang fritt kostval och svaret är att det finns och att det bara är för patienten att uttrycka sina önskemål.
Så här löd svaret:

 

Tack för ditt mail angående fritt kostval.

 

 

Ja , vi har fritt kostval på sjukhuset. Nästa gång du behöver komma in för vård på sjukhuset så meddela vårdpersonalen dina önskemål. Be om en matsedel och tala om vad du önskar äta och dricka.

 

 

Före 15 september hade alla patienter möjlighet att välja komponenter till sin måltid och därmed utesluta t.ex. kolhydrater. Med ett nytt beställningssystem som nu är infört i hela regionen så är det inte lika uppenbart att patienten har ett fritt val. Det måste patienten påtala.

 

På avdelningar med stor omsättning på patienter , där man kommer in en dag och skrivs ut nästa brukar vårdpersonalen beställa antal brickor med mat och då stämmer inte det fria valet av mat.

 

Också här behöver patienten säga till om sina önskemål.

 

 

Det är få saker man i köket på sjukhuset inte klarar av. Men dit hör bland annat mat som måste hanteras och tillredas på visst sätt ur religiös synvinkel eller sk Levande föda.

 

Det finns omständigheter där man som patient inte har helt fritt val av mat och dryck eller där man i varje fall ställs inför valet att lindra symtom av sin sjukdom eller fortsätta äta som man har gjort tidigare. Man ska då veta att den medicinska behandlingen inte blir optimal.

 

 

Med vänlig hälsningChristina Friman Olson
Enhetschef
Avdelning dietist och kurator
Enheten för Rehabilitering och Ortopedteknik
SÄS
501 82 Borås

 

Bloggar etiketter: ,

Svar från SÄS om fritt kostval

Nu har svaret kommit från Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) om min fråga ang fritt kostval och svaret är att det finns och att det bara är för patienten att uttrycka sina önskemål.
Så här löd svaret:

 

Tack för ditt mail angående fritt kostval.

 

 

Ja , vi har fritt kostval på sjukhuset. Nästa gång du behöver komma in för vård på sjukhuset så meddela vårdpersonalen dina önskemål. Be om en matsedel och tala om vad du önskar äta och dricka.

 

 

Före 15 september hade alla patienter möjlighet att välja komponenter till sin måltid och därmed utesluta t.ex. kolhydrater. Med ett nytt beställningssystem som nu är infört i hela regionen så är det inte lika uppenbart att patienten har ett fritt val. Det måste patienten påtala.

 

På avdelningar med stor omsättning på patienter , där man kommer in en dag och skrivs ut nästa brukar vårdpersonalen beställa antal brickor med mat och då stämmer inte det fria valet av mat.

 

Också här behöver patienten säga till om sina önskemål.

 

 

Det är få saker man i köket på sjukhuset inte klarar av. Men dit hör bland annat mat som måste hanteras och tillredas på visst sätt ur religiös synvinkel eller sk Levande föda.

 

Det finns omständigheter där man som patient inte har helt fritt val av mat och dryck eller där man i varje fall ställs inför valet att lindra symtom av sin sjukdom eller fortsätta äta som man har gjort tidigare. Man ska då veta att den medicinska behandlingen inte blir optimal.

 

 

Med vänlig hälsningChristina Friman Olson
Enhetschef
Avdelning dietist och kurator
Enheten för Rehabilitering och Ortopedteknik
SÄS
501 82 Borås

 

Bloggar etiketter: ,