Svar från SÄS om fritt kostval

Nu har svaret kommit från Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) om min fråga ang fritt kostval och svaret är att det finns och att det bara är för patienten att uttrycka sina önskemål.
Så här löd svaret:

 

Tack för ditt mail angående fritt kostval.

 

 

Ja , vi har fritt kostval på sjukhuset. Nästa gång du behöver komma in för vård på sjukhuset så meddela vårdpersonalen dina önskemål. Be om en matsedel och tala om vad du önskar äta och dricka.

 

 

Före 15 september hade alla patienter möjlighet att välja komponenter till sin måltid och därmed utesluta t.ex. kolhydrater. Med ett nytt beställningssystem som nu är infört i hela regionen så är det inte lika uppenbart att patienten har ett fritt val. Det måste patienten påtala.

 

På avdelningar med stor omsättning på patienter , där man kommer in en dag och skrivs ut nästa brukar vårdpersonalen beställa antal brickor med mat och då stämmer inte det fria valet av mat.

 

Också här behöver patienten säga till om sina önskemål.

 

 

Det är få saker man i köket på sjukhuset inte klarar av. Men dit hör bland annat mat som måste hanteras och tillredas på visst sätt ur religiös synvinkel eller sk Levande föda.

 

Det finns omständigheter där man som patient inte har helt fritt val av mat och dryck eller där man i varje fall ställs inför valet att lindra symtom av sin sjukdom eller fortsätta äta som man har gjort tidigare. Man ska då veta att den medicinska behandlingen inte blir optimal.

 

 

Med vänlig hälsningChristina Friman Olson
Enhetschef
Avdelning dietist och kurator
Enheten för Rehabilitering och Ortopedteknik
SÄS
501 82 Borås

 

Bloggar etiketter: ,

Svar från SÄS om fritt kostval

Nu har svaret kommit från Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) om min fråga ang fritt kostval och svaret är att det finns och att det bara är för patienten att uttrycka sina önskemål.
Så här löd svaret:

 

Tack för ditt mail angående fritt kostval.

 

 

Ja , vi har fritt kostval på sjukhuset. Nästa gång du behöver komma in för vård på sjukhuset så meddela vårdpersonalen dina önskemål. Be om en matsedel och tala om vad du önskar äta och dricka.

 

 

Före 15 september hade alla patienter möjlighet att välja komponenter till sin måltid och därmed utesluta t.ex. kolhydrater. Med ett nytt beställningssystem som nu är infört i hela regionen så är det inte lika uppenbart att patienten har ett fritt val. Det måste patienten påtala.

 

På avdelningar med stor omsättning på patienter , där man kommer in en dag och skrivs ut nästa brukar vårdpersonalen beställa antal brickor med mat och då stämmer inte det fria valet av mat.

 

Också här behöver patienten säga till om sina önskemål.

 

 

Det är få saker man i köket på sjukhuset inte klarar av. Men dit hör bland annat mat som måste hanteras och tillredas på visst sätt ur religiös synvinkel eller sk Levande föda.

 

Det finns omständigheter där man som patient inte har helt fritt val av mat och dryck eller där man i varje fall ställs inför valet att lindra symtom av sin sjukdom eller fortsätta äta som man har gjort tidigare. Man ska då veta att den medicinska behandlingen inte blir optimal.

 

 

Med vänlig hälsningChristina Friman Olson
Enhetschef
Avdelning dietist och kurator
Enheten för Rehabilitering och Ortopedteknik
SÄS
501 82 Borås

 

Bloggar etiketter: ,

De sjuka Hässleholmslchfborna kan skatta sig lyckliga…

Som det enda sjukhus i region Skåne så är det Hässleholms sjukhus som serverar LCHF-kost på begäran.
I en debattartikel i KvällsPosten skrivs det:
“Trots ökad efterfrågan på LCHF erbjuder inte många sjukhus i Skåne detta alternativ till sina patienter. Samtal med sjukhusköken visade att de flesta sjukhus inte serverar LCHF. Om kosten efterfrågas så handlar det mer om att utesluta livsmedel med stor andel kolhydrater, så som pasta, ris, potatis och bröd. Poängen med LCHF är dock att ersätta kolhydrater med fett. Detta var inget som tillhandahålls av köken. Det fanns dock ett undantag, Hässleholms sjukhus.”

Kanske dags att vi alla som kommer in på sjukhus kräver LCHF-mat och hänvisar till att “det går ju på Hässleholmssjukhus då går det väl här?”

Vill någon läsa om hur jag överlevde på SÄS- Södra Älvsborgs sjukhus när jag åkte in för akut brusten blindtarm, så går det bra här.

Tror jag ska maila in denna debatt artikel till SÄS, kanske läge för fler att sprida tanken på fritt kostval till våra sjukhus och sjukhuskök? 

edit: Då har jag mailat och påtalat min önskan om fritt kostval på SÄS. :) Ska bli spännande att få svaret.

 

Bloggar etiketter: ,