Astma och allergi ökar bland barn

Astma-medicationberättar TV 4 nyheterna och så här skriver SvD
”För tio år sedan hade 6 procent av 4-åringarna diagnostiserad astma, 2011 var siffran 9,5 procent.

Bland 12-åringar har antalet drabbade ökat från 6,4 procent 2003 till nästan 9 procent 2011. I den sistnämnda gruppen har även allergisnuva och födoämnesallergi ökat.

Men rapporten visar också att barn oftare skyddas mot solen och exponeras mindre för tobaksrök än tidigare.”

De fortsätter:

”Enkätsvaren visar också att allt fler barn störs av buller.

Rapporten har gjorts av Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet på uppdrag av Socialstyrelsen.

Sammanställningen grundar sig på 36 000 enkätsvar från barn och deras vårdnadshavare.”

Min fundering handlar ju givetvis om kostens påverkan, men det de nämner här  ” Men rapporten visar också att barn oftare skyddas mot solen”
om det inte är så att alla våra barn i Sverige lider av D vitaminbrist och detta gör dem känsliga för astma och allergier?

Så återigen kan vi vara ganska säkra på att SOLEN och D vitaminet är livsviktigt för oss!

 

Bloggar etiketter: , ,